home
history
structure
science
studi
news
abiturient

Дисципліни, які викладаються для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр :

Дисципліни, які викладаються для освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст та магістр :

Методичні матеріали до виконання курсових робіт та проектів:

1. Савуляк В.І., Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни «Ремонт та відновлення деталей машин та апаратів» для студентів спеціальності. 7.092303 - Технологія та устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій, ВНТУ 2009р.
2. Шиліна О.П., Гайдамак О.Л. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Механічне та допоміжне устаткування" - Вінниця: ВНТУ, 2006.
3. Шиліна О. П. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Наплавлення і напилювання» - Вінниця: ВНТУ, 2014.
4. Савуляк В.І., Заболотний С.А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Інформатика та обчислювальна техніка"- Вінниця: ВНТУ, 2015.

Методичні матеріали до виконання:

Бакалаврської дипломної роботи

Дипломного проектування

Магістерської кваліфікаційної роботи

Переддипломної практики

Навчальні посібники


1. Савуляк В.І., Осадчук А.Ю. Ручне електродугове зварювання. Навчальний посібник, Вінниця: УНІВЕРСУМ. 2003.
2. Шиліна О.П., НП до лабораторних та практичних робіт з дисципліни « Технологія та обладнання для напилення ». Навчальний посібник, Вінниця: УНІВЕРСУМ. 2003.
3. Савуляк В.І., Осадчук А.Ю. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів. Навчальний посібник, Вінниця: УНІВЕРСУМ. 2004.
4. Михалевич В.М., Шиліна О.П. Атлас напилюючих пристроїв. Навчальний посібник, Вінниця: УНІВЕРСУМ. 2002.
5. Кліменко В.М., Шиліна О.П. Практикум з технології конструкційних матеріалів. Навчальний посібник, Вінниця: УНІВЕРСУМ. 2000.
6. Шиліна О.П., Кліменко В.М., Турич В.В. Практикум з технології конструкційних матеріалів. Навчальний посібник, Вінниця: УНІВЕРСУМ. 2003. 
7. Шиліна О.П., Осадчук А.Ю., Шафір О.Ю. Практикум з електрозварювання. Навчальний посібник, Вінниця: УНІВЕРСУМ. 2002. 
9. Савуляк В.І., Івацько В.Т. Відновлення деталей машин. Ч.1. Навчальний посібник, Вінниця: УНІВЕРСУМ. 2004. - 93с.
10. Савуляк В.І., Івацько В.Т. Відновлення деталей автомобілів. Навчальний посібник, Вінниця: УНІВЕРСУМ. 2004. 
11. Гайдамак О.Л., Савуляк В.І. Вузли та деталі ремонтного виробництва автотракторної техніки. Навчальний посібник, Вінниця: УНІВЕРСУМ. 2005. – 92 с.
12. Гайдамак О.Л. Автоматизація дугового зварювання. Навчальний посібник, Вінниця: УНІВЕРСУМ. 2006. – 66 с.
13. Клименко В.М., Шиліна О.П., Осадчук А.Ю. Технологія конструкційних матеріалів. Ч.1. Конструкційні матеріали: властивості, класифікація, виробництво. Навчальний посібник, Вінниця: УНІВЕРСУМ. 2002. - 97с.
14. Клименко В.М., Шиліна О.П., Осадчук А.Ю. Технологія конструкційних матеріалів. Ч.2. Заготівельне виробництво. Навчальний посібник, Вінниця: УНІВЕРСУМ. 2006. - 154с.
15. Савуляк В.І., Архіпова Т.Ф., Губанов А.В. Інформатика. Ч.1. Навчальний посібник, Вінниця: УНІВЕРСУМ. 2007. – 144 с.
16. Шиліна О.П., Савуляк В.І., Осадчук А.Ю. Вакуумно-конденсаційне напилювання покриттів. Навчальний посібник, Вінниця: УНІВЕРСУМ. 2007
17. Савуляк В. І., Осадчук А. Ю. Ручне електродугове зварювання ВНТУ, 2004.
18. Клименко В. М., Шиліна О. П., Осадчук А. Ю., Технологія конструкційних матеріалів. / Частина перша. Вінниця: Універсум-Вінниця, 2005.
19. Клименко В. М., Шиліна О. П., Осадчук А. Ю., Технологія конструкційних матеріалів. / Частина друга. Вінниця: Універсум-Вінниця, 2005.
20. О. П. Шиліна, А. Ю. Осадчук, Газотермічні методи напилювання покрить ВНТУ, 2006.
21. О. П. Шиліна, В. І.Савуляк, А. Ю. Осадчук Вакуумно-конденсаційне напилювання покрить. Вінниця: ВНТУ, 2007.
22. Клименко В. М., Шиліна О. П., Осадчук А. Ю., Технологія конструкційних матеріалів. / Частина третя. Вінниця: Універсум-Вінниця, 2008.
23. Савуляк В.І., Архіпова Т.Ф., Губанов А.В. Інформатика. Частина 1. Навчальний посібник для студентів спеціальності “Технологія та устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій“ та спеціальності “Автомобілі та автомобільне господарство”. ВНТУ  2007.
24. Савуляк В.І., Архіпова Т.Ф., Губанов А.В. Інформатика. Частина 2. Навчальний посібник для студентів спеціальності “Технологія та устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій“ та спеціальності “Автомобілі та автомобільне господарство”. ВНТУ  2008.
25. Дусанюк Ж. П., Шиліна О. П., Репінський С. В., Дусанюк С. В. Проектування та виробництво заготовок деталей машин. Литі заготовки. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2009.
26. Шиліна О. П., Осадчук А. Ю. Технологія конструкційних матеріалів. Лабораторний практи-кум: навчальний посібник - Вінниця: ВНТУ, 2010.
27.Савуляк В.І., Білошицьким С.П. Технічне нормування в ремонтному виробництві. Навчальний посібник для студентів. ВНТУ 2013.
28. Савуляк В.І., Заболотний С.А. Інформатика. Частина 3: навчальний посібник, ВНТУ 2014.
29. Савуляк В.І., Заболотний С.А. Зварювання. Вступ до фаху: навчальний посібник. ВНТУ 2015.
30. Савуляк В.І., Шиліна О.П. Магістерська кваліфікаційна робота загальні вимоги та рекомендації до її виконання. ВНТУ 2017.


Методичні вказівки


1. Шиліна О.П. Методичні вказівки для тестового контролю знань студентів з дисциплін: «Основи обробки матеріалів», «Теорія різання металів» для студентів бакалаврського напрямку6.0923-«Зварювання», 6.0902- «Інженерна механіка», 2002.
2. Шиліна О.П., Осадчук А.Ю. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни « Основи інженерії поверхні деталей машин і механізмів », 2002.
3. Шиліна О.П. Методичні вказівки та контрольні роботи для студентів заочників з курсу “ТКМ та матеріалознавство” для студентів бакалаврського напрямку 6.0923-«Зварювання», 6.0902- «Інженерна механіка». 2002. 
4. Савуляк В.І., Шиліна О.П. Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності 7.092303 - Технологія та устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій. 2003.
5. Савуляк В.І. Методичні вказівки до курсового проектування для студентів спеціальності 7.092303 - Технологія та устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій. 2005.
6. Гайдамак О.Л., Савуляк В.І., Архіпова Т.Ф. . Методичні вказівки до виконання ремонтних креслень у дипломному і курсовому проектуванні для студентів напрямів підготовки 0923 – “Зварювання” та 0902 – “Інженерна механіка”.
7. Савуляк В.І. Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни «Ремонт і відновлення деталей машин і апаратів» для студентів спеціальності. 7.092303 - Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій, ВНТУ 2009р.
8. Шиліна О.П., Осадчук А.Ю. Основи інженерії поверхні деталей машин і механізмів ВНТУ 2002.
9. Шиліна О. П. Методичні вказівки та контрольні завдання для судентів заочників з курсу "ТКМ та матеріалознавстов", Частина 2, Вінниця, ВНТУ, 2003.
10. Савуляк В.І., Заболотний С.А. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни „Основи науково-дослідної роботи”.
11.Шиліна О. П. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство» - Вінниця: ВНТУ, 2014.
12. Савуляк В.І., Шиліна О.П. Методичні вказівки стосовно проходження переддипломної практики для підготовки фахівців. Галузь знань 13 – «Механічна інженерія», спеціальність 132 – «Матеріалознавство», ВНТУ-2017.
13. Шиліна О. П. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство», ВНТУ-2017..
14. Шиліна О. П. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Наплавлення і напилювання» студентами спеціальності 132 – «Матеріалознавство», ВНТУ-2017.
15.Савуляк В.І., Шиліна О.П. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи студентами спеціальності 132 – «Матеріалознавство», ВНТУ-2017.

Науково-методична робота


1. Шиліна О.П., Кліменко В.М., Шафір О.Ю. Елементи досліджень при проведенні лабораторних робіт з курсу ТКМ. Збірник доповідей МНТК “Шляхи та проблеми входження освіти України в світовий освітянський простір” м. Вінниця, 1999.
2. Байло В.Г., Байло М.Ю. Проблемне навчання в матеріалознавстві. 2000.
3. Байло В.Г., Байло М.Ю. Розробка навчально – контролюючих програм у середовищі DELPHI . Тези доповідей. 2000. 
4. Байло В.Г., Байло М.Ю. Вдосконалення змісту програми курсу матеріалознавства в сучасних умовах. Актуальні проблеми..., 2001, вип. 7. 
5. Байло М.Ю., Байло В.Г. Тестовий контроль як один із інструментів організації навчання./ В зб. : Актуальні проблеми трудової і професійної підготовки молоді. – Вип. 9. – Вінниця, 2003.
6. Савуляк В.І., Івацько В.Т. Лабораторний практикум з відновлення деталей автомобілів, ВНТУ 2003.
7. Байло М.Ю., Байло В.Г. Дистанційне навчання і лабораторний практикум./ В зб. : Актуальні проблеми трудової і професійної підготовки молоді. – Вип. 10. – Вінниця, 2004.
8. Байло М.Ю., Байло В.Г. Можливі шляхи адаптації курсу матеріалознавства до сучасних умов./ В зб. : Актуальні проблеми трудової і професійної підготовки молоді. – Вип. 10. – Вінниця, 2004.
9. Байло М.Ю., Байло В.Г., Зель Б.П. Шляхи вдосконалення самостійної роботи студентів у процесі вивчення матеріалознавства./ Сучасні інф. технології та інновац. методики навчання ... // Зб. наук. праць – К., 2006.
10. Шиліна О. П., Осадчук А. Ю. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни "Технологія та обладнання для наплавлення" для студентів бакалаврського напрямку- “Зварювання” спеціальності – “Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій” - Вінниця: ВДТУ, 2002.
11. Савуляк В.І., Осадчук А.Ю. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів. Лабораторний практикум ВНТУ 2004.
12. Шиліна О.П., Осадчук А.Ю. Газотермічна обробка матеріалів. Лабораторний практикум. – Вінниця: ВНТУ, 2004.
13. Савуляк В.І., Марченко Ю.С. Ремонт та відновлення деталей машин і апаратів. Лабораторний практикум ВНТУ 2009.  
14. Шиліна О. П., Шаповалова О. В.Матеріалознавство : лабораторний практикум - Вінниця: ВНТУ, 2010. – 76 с.
15. Шиліна О. П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи обробки матеріалів» для студентів напряму “Зварювання”, спеціальності “Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій” - Вінниця: ВНТУ, 2011.
16. Савуляк В.І., Заболотний С.А., Марченко Ю.С. Електрозварювальні установки. Лабораторний практикум, ВНТУ, 2012.
17. Гайдамак О. Л., Савуляк В. І., Шиліна О. П. Лабораторний практикум. Проектування косплексів обладнання для напилювання, ВНТУ-2017.

План виховної роботи кафедри ТПЗ на 2017/18 н.р.

- Проведення зустрічі із батьками під час «Посвяти у студенти» з метою інформування про систему навчання та організаційні положення.
- Проведення загальної виховної години на тему патріотичного виховання молоді.
- Допомога в проведенні профспілкових зборів на першому курсі.
- Залучення студентів та віикладачів до волонтерського руху в поміч воїнам АТО.
- Підготовка до конкурсу « Осінь першокурсника».
- Участь у проведенні профспілкових зборів у академічних групах.
- Участь в організації різноманітних заходів із студентами.
- Відвідування студентів, які мешкають у гуртожитку.
- Організація контролю за проведенням кураторських годин.
- Організація студентів на роботу по благоустрою території ВНТУ.
- Контроль за відвідуванням занять.
- Участь у зборах батьків студентів 1 та 2 курсів.
- Організація та проведення загальноінститутських кураторських годин.
- Аналіз успішності студентів.
- Контроль за виконанням студентами Правил внутрішнього розпорядку.
- Участь у підготовці та проведенні культурних заходів у інституті та університеті.
- Участь у проведені урочистого вручення дипломів випускникам.

Інформаційні пакети дисциплін

1. Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

2. Освтньо-кваліфікаційний рівень інженер

3. Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр