home
history
structure
science
studi
news
abiturient

Спеціальності та спеціалізації

Кафедра "Технології підвищення зносостійкості" готує фахівців за спеціальністю 132 - "Матеріалознавство".
Специалізація - "Інтелектуальні Технологічні Системи в Інженерії Поверхні".

 

Викладачі й співробітники кафедри

Кафедру “Технологія підвищення зносостійкості” очолює д.т.н., професор Савуляк Валерій Іванович.
Його заступниками є:
• з навчально-методичної роботи: к.т.н., доц. Шиліна Олена Павлівна;
• з наукової роботи: к.т.н. Бакалець Дмитро Віталійович.

На кафедрі технології підвищення зносостійкості працює 6 викладачів:

 Савуляк Валерій Іванович, д.т.н., професор
Google Академія викладача
Репозитарій ВНТУ викладача
Scopus публікаціїШиліна Олена Павлівна, к.т.н., доцент
Google Академія викладача
Репозитарій ВНТУ викладача
Scopus публікаціїБакалец Дмитро Віталійович – к.т.н., доцент
Google Академія викладача
Репозитарій ВНТУ викладачаГайдамак Олег Леонідович, к.т.н., доцент
Google Академія викладача
Репозитарій ВНТУ викладача

 Янченко Олександр Борисович – к.т.н., старший викладач
Google Академія викладача
Репозитарій ВНТУ викладача
Scopus публікації

 Шенфельд Валерій Йосипович, к.т.н., доцент
Google Академія викладача
Репозитарій ВНТУ викладача

Навчально-допоміжний персонал:

 • Марченко Юлія Сергіївна – інженер 1 категорії.

• Донцов Володимир Іванович – інженер 1 категорії;• Пригоцький Володимир Михайлович – зав. лабораторіями;

• Поступайло Олександр Володимирович провідний інженер кафедри.

 

 


Підготовка наукових кадрів

Магістранти кафедри наукового напрямку навчаються за спеціальністю 132 - «Матеріалознавство».
Підготовка магістрів здійснюється згідно з розробленими та узгодженими в установленому порядку навчальними планами; навчальними та робочими навчальними програмами дисциплін; індивідуальними планами викладачів. За час роботи магістратури на кафедрі підготовлено 33 магістрів наукового напряму.

Лабораторії та навчальні аудиторії кафедри

Навчальний процес на кафедрі технології підвищення зносостійкості забезпечений навчальними приміщеннями.
Загальна площа закріплених за випускаючою кафедрою навчальних та службових приміщень – 862,3 м^2.
Для проведення занять у відповідності до навчальних планів кафедра має такі спеціалізовані та предметні аудиторії:
Загальна площа предметних аудиторій – 133 м^2. Загальна кількість посадкових (робочих) місць у них – 80.

Cпеціалізовані аудиторії:
• Центр зварювання - 85 м^2,
• лиття - 16.5 м^2,
• механічної обробки матеріалів - 95 м^2,
• трибології - 28 м^2,
• растрової електронної мікроскопії - 12 м^2,
• рентгеноструктурного аналізу (спільно з кафедрою фізики) – 20.8 м^2,
• відновлення деталей машин - 32 м^2,
• гальвано-покривний - 32 м^2,
• оптико-квантова - 12 м^2,
• дефектоскопії - 34.8 м^2,
• металофізики - 48 м^2,
• вакуумних технологій - 48 м^2,
• електродугового наплавлення - 48 м^2,
• обробки тиском - 48 м^2,
• навчальний клас - 36 м^2,
• лекційний зал - 54 м^2,
• фотолабораторія - 12 м^2,
• оптичної мікроскопії - 28 м^2,
• термічної обробки - 28 м^2.


Матеріально-технічна база кафедри

Всі навчальні лабораторії кафедри укомплектовані сучасним лабораторним та промисловим обладнанням, яке забезпечує не тільки лабораторний практикум із загальноінженерних та спеціальних дисциплін, але і розробку та напівпромислову реалізацію технологічних процесів для підвищення зносостійкості, відновлення та зміцнення машин та конструкцій.

Для наплавлення під шаром флюсу та в середовищі вуглекислого газу використовуються автоматизовані установки, центр зварювання оснащений обладнанням для реалізації практично всіх видів ручного електродугового зварювання та наплавлення деталей з сталі, чавуну та кольорових сплавів.

Установки для вакуумних технологій зміцнення дозволяють реалізовувати технології зміцнення інструментів, наносити декоративно-захисні покриття, іонну імплантацію поверхні. Установки газополуменевого та плазмового напилювання дозволяють не тільки ефективно відновлювати всю гаму деталей транспортної техніки, але і наносити зміцнюючі та антифрикційні покриття.

Контроль марки матеріалів, структури, твердості деталей вивчаються на установках електронної, рентгено- та атомно-абсорбційної спектрометрії, а також на оптичних мікроскопах.

Використання інформаційних технологій, комп’ютерне моделювання, САПР технологічних процесів та конструювання забезпечуються потужними обчислювальними центрами факультету машинобудування і транспорту, обладнаними сучасною обчислювальною технікою та належним програмним забезпеченням.