home
history
structure
science
studi
news
abiturient

Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота на кафедрі проводиться за такими напрямками: 
1. Проблеми довговічності зносостійких композиційних матеріалів, покриттів та конструкцій (Науковий керівник: проф. Савуляк В.І. Виконавці: доц. Шиліна О.П., доц. Гайдамак О.Л., доц. Шенфельд В.Й., інж. Марченко Ю.С., доц. Бакалець Д.В.)
Основні прикладні напрямки, якими займаються науково-педагогічні працівники кафедри ТПЗ:
1. Матеріалознавство поверхневих шарів та покриттів деталей машин і конструкцій (проф. Савуляк В.І., доц. Шиліна О.П.).
2. Проблеми зварювання та супутніх технологій (проф. Савуляк В.І., доц. Бакалець Д. А., доц. Шенфельд В.Й., інж. Марченко Ю.С., інж. Поступайло А.).
3. Відновлення та підвищення зносостійкості деталей машин та конструкцій, технологія машинобудування (проф. Савуляк В.І.). Зокрема кафедра ТПЗ розробляє технології нанесення покриттів на деталях мобільної техніки. Важливою за практичною значущістю для м. Вінниці стала розробка і реалізація під керівництвом В. І. Савуляка комплексу технологічних процесів відновлення та підвищення зносостійкості складних деталей міського електротранспорту.
4. Проблеми підвищення пускових моментів приводів машин та плавності і стійкості їх руху (проф. Савуляк В.І., ст. викл. Семичаснова Н.С.).

Держбюджетна та госпдоговірна тематика.

На даний час на кафедрі виконується держбюджетна тема:"Проблеми довговічності зносостійких композиційних матеріалів, покриттів та конструкцій".

До 2018 року науковцями та співробітниками кафедри була виконана тематика:
1. Розробка наукових основ забезпечення стабільності та управління еволюцією структури композиційних металокарбідних матеріалів. Науковий керівник: д.т.н., проф. Савуляк В.І. Відпов. виконавець – к.т.н., доц. Архіпова Т.Ф.
2. Дослідження характеристик шестерінчастих машин. Науковий керівник: д.т.н., проф. Савуляк В.І. Відпов. виконавець - ст. викл. Семичаснова Н.С.
3. Розробка та дослідно-промислова реалізація технологій поверхневого зміцнення робочих поверхонь підшипників ковзання з алюмінієвих сплавів для шестеренних гідромашин. Наукові керівники: від ВНТУ - д.т.н., проф. Савуляк В.І.; від Інституту проблем матеріалознавства НАНУ – д.т.н., проф. Подчерняєва І.О. Відпов. виконавець – ас.. Губанов А.В.
4. Система приводів спеціальних автомобілів для збирання твердих побутових відходів. Науковий керівник: д.т.н., проф. Савуляк В.І. Відпов. виконавець – асп. Березюк О.В.
5. Розробка та реалізація технологічних процесів відновлення та поверхневого зміцнення деталей тролейбусів. Науковий керівник: д.т.н., проф. Савуляк В.І. 
6. Матеріалознавчі аспекти відновлення та підсилення несучих металоконструкцій шляхом приварювання додаткових елементів із спеціальним профілем та властивостями. Науковий керівник: д.т.н., проф. Савуляк В.І. 
Кафедра розробляє та реалізує унікальні технології для відновлення та підвищення зносостійкості деталей машин та конструкцій.

Участь у наукових конференціях.

Викладачі кафедри приймають участь в університетських та міжнародних конференціях. Це щорічні університетські конференції ВНТУ та міжнародні:Third International Congress in Materials Science and Engineering (ASM) (м.Ясси, Румунія, 2000 р.), Міжнародна конференція ”Материалы и покрытия в экстремальных условиях” (с. Кацивелі, Крим, 2000 р.), Міжнародна конференція “Tehnomus XI” (м.Сучава, Румунія, 2001 р.), ХХХVII Міжнародний семінар “Актуальные проблемы прочности” (м. Київ, 2001 р.), Міжнародна науково-технічна конференція “Зносостійкість і надійність вузлів тертя машин (ЗНМ-2001)” (м. Хмельницький, 2001 р.), 4-th International Congress in Materials Science and Engineering (ASM) (м.Ясси, Румунія, 2002 р.), Вібрації в техніці і технологіях (Вінниця, 2003), Міжнародна конференція “Tehnomus XIІ” (м.Сучава, Румунія, 2003), Міжнародна конференція “Tehnomus XIIІ”. (Suceava, Romania, 2005), Міжнародна конференція “Застосування теорії пластичності в сучасних технологіях обробки тиском і автотехнічних експертизах”. ( Вінниця, 2006), Міжнародна конференція «Mechanical fatigue of metals: Proc…13-th IC MFM”. – Ternopil: TSTU, 2006, Міжнародна конференція «Теоретичні і експериментальні дослідження в технологіях сучасного матеріалознавства та машинобудування» (Луцьк, 2007), Міжнародна конференція «Машинобудування і техносфера ХХІ століття» (Донецьк, 2007) ,V Всеукраїнська науково-практична конференція «Підвищення надійності машин і обладнання» (Кіровоград, 2011), IV-ї Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту» (Вінниця, 2011), V Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція ТНТУ імені Івана Пулюя "Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання" (Тернопіль 2012), VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Підвищення надійності машин і обладнання» (Кіровоград, 2012), XLІ науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів ВНТУ (Вінниця, 2012), VII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів “Підвищення надійності машин і обладнання” (Кіровоград: КНТУ, 2013), IV Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та експериментальні дослідження в технологіях сучасного матеріалознавства і машинобудування» (Луцьк, 2013), Інтернет конференція за темою: «Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій» (Вінниця, 2013), VI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту» (Вінниця, 2013), Міжнародна конференція “Tehnomus ХVII”. (Suceava, Romania, 2013), 5-а міжнародна конференція “Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій” (Львів 2014), 2-а міжнародна інтернет-конференція «Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій» (Вінниця, 2014, .Міжнародна конференція “Tehnomus ХVIII”. (Suceava, Romania, 2015), 8-а Міжнародна конференція молодих учених та спеціалістів "Зварювання та спорідненні технології" (Ворзель, 2015). VIІІ-в міжнароднв науково-практична конференція «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», (19-21 жовтня 2015 року), XLV Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту - (Вінниця 2016), ІV-а міжнародна інтернет-конференції «Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій» (Вінниця, 11 листопада 2016 року), IV международна научно-техническая конференция «Сварка и родственные технологии: перспективы развития» (Краматорск, 2016), XLVI Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту – (Вінниця : ВНТУ. – 2017), Дев’ятоа міжнародна науково-практична конференція  Міністерство освіти і науки України, Національна металургійна академія України, Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та ін. (Дніпро: НМетАУ, 2017).

 

Перелік опублікованих статей кафедрою за 2013-2018 рік

- V.I. Savulyak, S.A. Zabolotniy, D.V. Bakalets. Іmprovement of strengthening and repair of frame structures welding methods.

I.V. Fedotova, V.I. Savulyak. Spindle on the conical gas suspension their design and research performance.

- V.I. Savulyak, V.Y. Shenfeld, O.V. Postupailo, A.B. Yanchenko. Molten metal phase duration effect on the structure and hardness of high-carbon fused coating.

- В. І. Савуляк, С. А. Заболотий, Д. В. Бакалець. МІНІМІЗАЦІЯ ДЕФОРМАЦІЙ ТА ТЕПЛОВИХ ВПЛИВІВ В РАМНИХ КОНСТРУКЦІЯХ ПІД ЧАС ПРИВАРЮВАННЯ НАКЛАДОК ДЛЯ ПІДСИЛЕННЯ.

- Осадчук А.А., Осадчук А.Ю. ВИЗНАЧЕННЯ ТОЧНОСТІ НАПЛАВЛЕННЯ СУЦІЛЬНИМ ДРОТОМ ЦИЛІНДРИЧНИХ ЗАГОТОВОК.

- В.І. Савуляк, О.П. Шиліна, Ж.П. Дусанюк, В.П. Перегончук. ГАЗОТЕРМІЧНЕ ЗМІЦНЕННЯ ПОВЕРХНІ ПОРОШКОВОЮ КОМПОЗИЦІЄЮ НА ОСНОВІ БІЛОГО ЧАВУНУ.

- О.В. Поступайло, Д.В. Бакалець, В.І. Савуляк. ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗВАРЮВАННЯ РАМНО-ОБОЛОНКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ.

- В.І. Савуляк, В.Й. Шенфельд, О.Б. Янченко. ВПЛИВ ШВИДКОСТІ НАПЛАВЛЕННЯ НА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ВИСОКОВУГЛЕЦЕВИХ ШАРІВ, НАНЕСЕНИХ МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОДУГОВОГО НАПЛАВЛЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ВУГЛЕЦЕВИХ ВОЛОКНИСТИХ МАТЕРІАЛІВ.

- Ogorodnikov V.A., Arkhipova T.F. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ В ЗАДАЧАХ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ.

- О.В. Поступайло, В.І. Савуляк. Метод оцінки якості способів зварювання рамно-оболонкових конструкцій.

- Публікації авторів В.І. Савуляк, Ю.О. Слободянюк. (с.15), В.І. Савуляк, А.М. Волковський, О.Л. ГайдамакВ.І.(с.18), Савуляк, О.В. Поступайло. (с.22), В.І. Савуляк, А.В. Філіпченко, Д.В. Бакалець. (с.26), В.І. Савуляк, А.А. Осадчук, А.Ю. Осадчук. (с.175).

- Л.Г. Козлов, О.Л. Гайдамак, О.В. Піонткевич. ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ НА СТІЙКІСТЬ ТА ШВИДКОДІЮ ГІДРОПРИВОДА З ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНИМ КЕРУВАННЯ.

- Савуляк В.І., Заболотний С.А., Бакалець Д.В. Поєднання зварювання та паяння для ремонту рам транспортних засобів "Проблеми трибології".

- Шиліна О.П., Савуляк В.І., Дусанюк Ж.П., Перегончук В.П. Газотермічне зміцнення поверхні порошковою композицією на основі білого чавуну "Промислова гідравліка і пневматика".

- Петров О.В., Козлов Л.Г., Дусанюк Ж.П., Черниш А.В. Математичне моделювання робочих процесів у гідроприводі, чутливому до навантаження з довгими робочими гідролініями. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету.

- Дусанюк Ж.П., Шиліна О.П., Козінський А.В. Порівняльний аналіз собівартості виготовлення та відновлення деталі «корпус гідроциліндра» варіатора комбайна. Зірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету.

- Дерібо О.В., Дусанюк Ж.П., Репінський С.В. Іммітаційне моделювання електрогідравлічного слідкувального приводу з куруванням зусилля на виконавчому органі. Вісник Вінницького політехнічного інституту.

- Савуляк В.І., Поступайло О.В. Підвищення геометричної точності та корозійної стійкості зварних рамно-оболонкових конструкцій. «Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій»: збірник наукових праць 5-ї Міжнародної конференції.

- Савуляк В.І., Шаповалова О.В. Відновлення та подовження ресурсу робочих поверхонь щелеп грейфера. «Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій»: збірник наукових праць 5-ї Міжнародної конференції.

Перелік опублікованих статей кафедрою за період 1999 – 2012 роки

Натисніть для перегляду